Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Papalamp OÜ, Reg. nr. 14058428; Harjumaa, Tallinna linn, Vabaõhukooli tee 98-3 12015; Telefon (+372) 569 00198; Email: info@forteled.ee.

Kasutatavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.

Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse müügiga seotud agendile. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja muuta müügiesindaja vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel.

 

Säilitamine

Andmeid säilitatakes raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust ostutehingut teostanud agendiga e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub müügiesindaja vahendusel.